Schoolstructuur

Het bestuursorgaan

Hetbestuursorgaan draagt de verantwoordelijkheid over het dagelijks bestuur van Koningsdale. De algemeen directeur neemt steeds deel aan de vergaderingen van het lokaal bestuur.

Het lerarenteam

Het lerarenteam bestaat uit alle leden van het pedagogisch team. Elke donderdag wordt er vergaderd van 15.30u tot 17.30u. Er wordt gewerkt rond kindbesprekingen, pedagogische uitdieping en praktische afspraken.

De Hofnar: de oudervereniging

De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders die de school op een heel aantal vlakken ondersteunt. De Hofnar organiseert tal van evenementen. De oudervereniging vergadert maandelijks. De voorzitster is Ann-elise Lietaert.

De klasouders

Klasouders zijn een rechterhand van de juf bij het organiseren van uitstappen, het opmaken van de poetslijst en andere praktische taken.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met het vrij clb Ieper. C. De contactpersoon voor onze school kan door zowel ouders als leerkrachten aangesproken worden.