Praktisch

Contactgegevens

Koningsdale - Steinerschool Ieper

Oudstrijderslaan 1 - 8900 Ieper

057/611097

info@koningsdale.be

 

Schooluren

Maandag  8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u
Dinsdag  8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u
Woensdag 8.10u - 12.05u
Donderdag 8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u
Vrijdag 8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u

Opvang voor en na

De voorschoolse opvang loopt van 7.30u tot 8.00u. Na schooltijd loopt de opvang van 15.30u tot 17.30u.  Juf Joanna, juf Martine, juf Hilde en juf Elke zorgen er voor de kinderen.

Inschrijven

Kinderen die voor het eerst naar school gaan, kunnen vanaf twee jaar en een half instappen in onze peuterklas. U wacht dan wel tot de eerstvolgende instapdatum is bereikt.

Enige tijd voor het kindje die leeftijd bereikt heeft, meldt u zich aan op het secretariaat. We vragen van alle ouders die inschrijven, dat ze een info-avond voor nieuwe ouders bijwonen. Daarna volgt een kennismakingsgesprek en kunt u uw kindje bij ons inschrijven.

 

 

Belangrijke informatie voor ouders die hun kind wensen in te schrijven:

Capaciteit schooljaar 2021-2022

Inschrijvingsprocedure voor ouders

 

 

Documenten voor de ouders

Schoolreglement 2020-2021

Ons pedagogisch project

Reglement van de opvang en de studie

Verklaring van instemming met het schoolreglement

jaarkalender 2020-2021

 

 

Bijlagen bij het schoolreglement:

Huiswerkbeleid

 

Andere formulieren voor ouders

Toelating alleen naar huis

Medicijnattest

Afwezigheidsbriefje