Praktisch

Contactgegevens

Koningsdale - Steinerschool Ieper

Oudstrijderslaan 1 - 8900 Ieper

RPR Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Ieper

onderneminsgnummer: 0629.674.213

 

057/611097

info@koningsdale.be

 

 

Schooluren

Maandag  8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u
Dinsdag  8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u
Woensdag 8.10u - 12.05u
Donderdag 8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u
Vrijdag 8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u

Opvang voor en na

De voorschoolse opvang loopt van 7.30u tot 8.00u. Na schooltijd loopt de opvang van 15.30u tot 18.00u op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag stopt de naschoolse opvang om 17.30u.  Juf Joanna, juf Martine, juf Angelique, juf Katrien, juf Katleen, juf Maria en meester Edde zorgen er voor de kinderen.

Inschrijven

Kinderen die voor het eerst naar school gaan, kunnen vanaf twee jaar en een half instappen in onze peuterklas. U wacht dan wel tot de eerstvolgende instapdatum is bereikt.

Enige tijd voor het kindje die leeftijd bereikt heeft, meldt u zich aan op het secretariaat. We vragen van alle ouders die inschrijven, dat ze een info-avond voor nieuwe ouders bijwonen. Daarna volgt een kennismakingsgesprek en kunt u uw kindje bij ons inschrijven.

Info-avonden nieuwe ouders schooljaar 2022-2023 (telkens vanaf 20u):

  • 11 oktober 2022
  • 5 december 2022
  • 6 februari 2023
  • 7 juni 2023

Open Dag op zaterdag 29 april 2023

 

Belangrijke informatie voor ouders die hun kind wensen in te schrijven:

Capaciteit schooljaar 2023-2024

Inschrijvingsprocedure voor ouders

 

 

Documenten voor de ouders

Schoolreglement 2022-2023

Ons pedagogisch project

Reglement van de opvang en de studie 2022-2023

Jaarkalender 2022-2023

Legende bij de jaarkalender

 

Bijlagen bij het schoolreglement:

Huiswerkbeleid

Materiaallijst 2022-2023

 

Andere formulieren voor ouders

Toelating alleen naar huis

Medicijnattest

Afwezigheidsbriefje

 

Privacyverklaring

Disclaimer