Praktisch

Contactgegevens

Koningsdale - Steinerschool Ieper

Oudstrijderslaan 1 - 8900 Ieper

057/611097

info@koningsdale.be

 

Schooluren

Maandag  8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u
Dinsdag  8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u
Woensdag 8.10u - 12.05u
Donderdag 8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u
Vrijdag 8.10u - 12.05u en 13.35u - 15.25u

Opvang voor en na

De voorschoolse opvang loopt van 7.30u tot 8.00u. Na schooltijd loopt de opvang van 15.30u tot 17.30u.  Juf Joanna, juf Martine en meester Dirk zorgen er voor de kinderen.

U kunt de opvang bereiken op het nummer 0484/473823

Inschrijven

Kinderen die voor het eerst naar school gaan, kunnen vanaf twee jaar en een half instappen in onze peuterklas. U wacht dan wel tot de eerstvolgende instapdatum is bereikt.

Enige tijd voor het kindje die leeftijd bereikt heeft, meldt u zich aan op het secretariaat. We vragen van alle ouders die inschrijven, dat ze een info-avond voor nieuwe ouders bijwonen. Daarna volgt een kennismakingsgesprek en kunt u uw kindje bij ons inschrijven.

De info-avonden zijn telkens om 20.00u in de peuterklas van onze school. Deze gaan door op:

-21 februari 2019

-08 mei 2019

-11 juni 2019

Kinderen van de lagere school hebben per schooljaar slechts 1 instapdag en dat is op 1 september.

-Pedagogische studiedag:

06 februari 2019

-Vrije dagen:

14 juni 2019

 

 

Documenten voor de ouders

Schoolreglement 2018-2019

Ons pedagogisch project

Verklaring van instemming met het schoolreglement

 

Bijlagen bij het schoolreglement:

Huiswerkbeleid

Speelplaatsafspraken

Tussendoortjes en tractaties

 

Andere formulieren voor ouders

Toelating alleen naar huis

Medicijnattest

Afwezigheidsbriefje