Onze visie

Ritme

Ritme en herhaling, daar groeien kinderen van! Ze voelen zich geborgen en rustig wanneer de dag, de week en het jaar overzichtelijk  worden door ankerpunten. Bij ons op school leven we op een kunstzinnige manier toe naar de jaarfeesten en kleuren de seizoenen onze dagen.

In de lagere school heeft de week zijn vaste dagen voor sport en de verschillende kunstvakken. In de kleuterklas heeft elke dag zijn vaste activiteit: samen soep maken, schilderen, handwerk… de kleuters kronkelen van genot bij het maandverhaal, dat elke dag opnieuw wordt verteld.

Een schooldag op Koningsdale begint steeds op dezelfde manier: een handdruk van de juf of meester, samen musiceren en daarna aan het werk tijdens het periode-onderwijs. Tijdens de namiddag komen de meer fysieke vakken: sporten, handwerk en muziek. We streven tijdens de lessen naar een evenwicht tussen rust en beweging.

Muziek

Door onze gangen dansen steeds muzieknoten. Kinderen zingen bij ons in groep en alle kinderen van de lagere school leren in Koningsdale blokfluit spelen. Muziek verbindt het ene jaarfeest met het andere en maakt een wezenlijk onderdeel uit van onze pedagogie.

Kunstzinnig onderwijs

Ons onderwijs is per definitie kunstzinnig onderwijs. We nodigen het kind uit om elk vak – ook rekenen en taal – op een kunstzinnige manier te verwerken. Zo komt het kind uiteindelijk terecht bij de kern van elk vak en kan het zich er ook mee verbinden. Tijdens het kunstzinnig namiddagonderwijs komen onder meer de volgende vakken aan bod: schilderen, boetseren, vormtekenen, toneel, tekenen, handwerk.

Onze leerkrachten zijn pedagogische kunstenaars die de kinderen in hun ontwikkeling willen stimuleren. Ze nemen de kinderen mee op weg door de wonderlijke wereld van verhalen, geschiedenis en cijfers.

Creatief met leeftijden

Kindjes vanaf twee jaar en een half zijn welkom in de peuterklas, waar ze blijven tot hun vierde verjaardag. Dan gaan ze over naar de kleuterklas, waar ze verder kunnen groeien tot ze naar de lagere school gaan. Ook in de lagere school streven we naar groepen met gemengde leeftijden. We houden van de verruimende dynamiek die zo ontstaat. Kinderen leren van en aan elkaar, en werken hun leertraject af op hun eigen ritme. Voor kinderen is het bovendien verrijkend nu eens de jongste, dan weer de oudste van een groep kinderen te zijn.

Periode-onderwijs

De nieuwe leerstof van één vakgebied komt tijdens een periode van meerdere weken uitgebreid aan bod tijdens het periode-onderwijs. Zo kan een kind zich echt verbinden met het vak. Het gaat om de volgende vakken: rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, plantkunde, heemkunde, fysica, meetkunde. De vakken uit voorgaande periodes worden dagelijks herhaald.

Natuurlijk!

Een kind houdt ervan wanneer het kan eten aan een mooi gedekte tafel. Een kleuter laadt zich op aan een bos bloesems die de juf zorgvuldig in een kleurrijke vaas op de kast een plaatsje heeft gegeven. Kinderen van de lagere school vergapen zich aan de bordtekening waar de juf met zorg aan heeft gewerkt. He is natuurlijk om je te willen omringen met eenvoudige schoonheid.

Het materiaal waar onze kinderen mee werken is steeds van natuurlijke oorsprong. We kiezen voor bijenwas, voor echte wol, voor houten blokken… De fantasie wordt optimaal geprikkeld!

Koningsdale hecht veel belang aan de kwaliteit van voedsel. Het voedsel dat we aanbieden op school is gezond en biologisch. We proberen bij de kinderen een ecologisch besef te activeren zodat ze met respect omgaan met materialen, hun medemens en de natuur.

Samen rond de kinderen

Koningsdale is een gemeenschap waar we samen aan bouwen. In  eerste instantie steunt de school op het lerarenteam dat wekelijks vergadert en samen de leerlingenbesprekingen opneemt.

Maar ook de ouders zijn een heel belangrijk segment. Ze worden gehoord over de pedagogie. Bovendien worden ze regelmatig aangesproken en mee betrokken in de jaarfeesten.

Koningsdale, een gesubsidieerde basisschool

Als steinerschool volgen wij de officiële leerplannen van het steineronderwijs. Dat betekent dat een kind op het einde van zijn schoolloopbaan kan instappen in om het even welke middelbare school uit de omgeving, volgens zijn eigen kunnen. Om u en uw kind te begeleiden zoals het hoort, werken wij samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

U kunt alle leerplannen van het steineronderwijs vinden op de website van de federatie Steinerscholen Vlaanderen.

Achtergrond bij de jaarfeesten